Thống kê
Hôm nay : 9
Tháng 12 : 321
Năm 2020 : 11.515
Các khoản thu giúp thu hộ trẻ mầm non - Năm học 2018 - 2019

Các khoản thu giúp thu hộ trẻ mầm non - Năm học 2018 - 2019

      Căn cứ công văn số 511PGD&ĐT ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vạn Ninh về việc hướng dẫn sử dụng tài liệu giáo dục mầm non phục vụ cho năm học 2018-2019;     Căn cứ Công văn số 716/PGD&ĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Phòng giáo dục và Đào tạo Vạn Ninh về việc chấn chỉnh ...