Thống kê
Hôm nay : 27
Tháng 10 : 960
Năm 2020 : 9.442
 • Nguyễn Thị Vâng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0344552910
  • Email:
   ntvang.mgdlanh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Dạ Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0968341435
  • Email:
   ltdthao.mgdlanh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0966059540
  • Email:
   hthoa.mgdlanh.vn@khanhhoa.edu.vn