Thống kê
Hôm nay : 7
Tháng 12 : 319
Năm 2020 : 11.513
 • Huỳnh Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Email:
   hthoa.mgdlanh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Dạ Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0968341435
  • Email:
   ltdthao.mndlanh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Hà Thị Mai Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Email:
   htmly.mgdlanh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Hồ Quốc Tính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0327029847
  • Email:
   hqtinh.mgdlanh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Cẩm Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0977088500
  • Email:
   ttchuy.mgdlanh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mỹ Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Chi Bộ
  • Điện thoại:
   0982247030
  • Email:
   ntmloc.mgdlanh.vn@khanhhoa.edu.vn