Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 01 : 757
Năm 2020 : 757
 • Trần Thị Cẩm Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0977088500
  • Email:
   ttchuy.mgdlanh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Dạ Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0968341435
  • Email:
   ltdthao.mndlanh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mỹ Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Chi Bộ
  • Điện thoại:
   0982247030
  • Email:
   ntmloc.mgdlanh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Email:
   hthoa.mgdlanh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Hà Thị Mai Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Email:
   htmly.mgdlanh.vn@khanhhoa.edu.vn
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook