Thống kê
Hôm nay : 12
Tháng 12 : 324
Năm 2020 : 11.518
 • Nguyễn Thị Mỹ Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0982247030
  • Email:
   ntmloc.mgdlanh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Dạ Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0968341435
  • Email:
   ltdthao.mgdlanh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Cẩm Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0977088500
  • Email:
   ttchuy.mgdlanh.vn@khanhhoa.edu.vn